Blog test Motivation

Vil du have bedre resultater? Så læs med her! 

 

Status is online

No alt text provided for this image

Kender du følelsen af at stoppe med at høre efter? At du har mistet interessen fuldstændig for, hvad der bliver sagt? Så er svaret ret sikkert at hente i grafen. Det er nemlig sådan, at jo mere indflydelse, du føler du har, des større er dit engagement – og omvendt! Det gælder sjovt nok også for andre, så brug denne værdifulde indsigt når du samarbejder med andre – fx på møder. Særligt online skal du være bevidst om denne problemstilling, da de andre i onlinemødet meget let kan lave alt andet end at deltage aktivt, uden du kan se det.

Men måske er det ikke helt så enkelt at udføre i praksis, som det lyder. For når vi mødes flere mennesker (fysisk eller virtuelt), så er der bare nogen, der er mere talende end andre. Og jo mere DE taler, jo mindre bliver interessen fra de tilhørende.

Her er der 4 hurtige og virkningsfulde greb, du kan ty til, for at sikre et optimalt engagement og derved et sublimt udbytte af det samarbejde, som et møde jo er – hvad enten det har karakter af arbejde, studie- eller foreningsarbejde.

1. Spilleregler / Zoom etiquette

Sæt dig ned inden I mødes, og brainstorm på en bruttoliste over forslag til, hvordan jeres samarbejde skal afvikles når I mødes online.

Du kan evt. lade dig inspirere af nedenstående.

 • Mute dig selv når du ikke har ordet
 • Udvælg en ordstyrer på mødet, der må mute deltagere, der ikke overholder de aftalte regler, og fx taler for meget eller afbryder
 • Udpeg en tidsholder
 • Sluk for mobil/iPad/mail/SoMe/Tinder
 • Brug af nonverbal feedback (fx tommelfinger op eller standard emoji reaktioner) og deres betydning
 • Hvornår skriver man i chatten og er det ok at kommunikere dér mens andre taler?
 • Skal kameraet være tændt? Må man deltage, hvis det ikke er muligt?
 • Der findes ikke dårlige idéer (medmindre de kommer fra dig selv)
 • Lyt for at forstå
 • Hvor mange skal være enige om et punkt for at det bliver besluttet
 • Skal der vare et max. for taletid

Hvordan spillereglerne skal besluttes – og om I gør det i fællesskab inden mødet eller på mødet, eller det er en opgave, der kunne gå på omgang, hvor I skiftes til at være mødeleder og derved udstikke spillereglerne, det er naturligvis en beslutning som skal tages i fællesskab. Men hvis du har forholdt dig til hvad der skal til for at du kan sikre din og andres motivation i så høj grad som muligt, er du godt på vej.

2. Struktureret (tidsstyret) runde

Det er en velkendt sag, at ikke alle er lige talelystne. Derfor kan der rent faktisk være en til stede, der har godt input, men som ikke vil kæmpe for at få ordet. Og heller ikke tager det, hvis der er en overvejende sandsynlighed for at blive afbrudt eller få idéen skudt ned.

En god løsning til denne udfordring er at køre med tidsstyrede runder, hvor ingen andre end den, der har ordet må bruge taletiden. En dogmatisk metode er sågar, at hvis den der har taletiden ikke bruger den, ja så sidder I bare der i tavshed og reflekterer. Indtil det er næste i rækkens tur. Ikke alle taler før de tænker, og skal lige have samlet tankerne før guldkornene melder sig.

På den måde sikrer I at få engageret alle på lige fod – også dem, der måske ikke føler, at deres input er ligeså vigtigt, som andres – eller har en lavere status i det organisatoriske eller sociale hierarki. Når det kommer til samarbejde, er det vigtigt at pointere, at selv ”dårlige idéer”, kan føre til brillante idéer. Og selv hvis det ikke gør, så er det vigtigt at have motivationen, trivsel og engagementet for øje!

3. Ordsky / ranking

En effektiv metode til at demokratisere beslutninger er at kunne komme med input og stemme uden andre ved, hvem der foreslår og synes hvad. Her er WORDCLOUD og RANKING funktionen (i fx Slido) fænomenal. Det kan være sårbart at brainstorme og komme med sine meninger, da vi andre ofte kan komme til at udbryde ”det har vi prøvet” eller ”det er for dyrt” eller den ”det kan man ikke”.

Ved at idéerne kan komme digitalt via mobilen/pc’en ved fx at benytte Wordcloud, er der mindre på spil. Det forslag, der bliver gentaget ”vokser” i størrelse i takt med at flere skriver det samme, så der er på den måde også en skjult afstemning, og man er fri for at se efter, om andre allerede har samme forslag.

Når det kommer til at udvælge eller udelukke forslag, er ranking-funktionen demokratiens mester. Den sikrer, at alle har en stemme, så forslag kun bliver forkastet hvis de bliver vejet og fundet for let af majoriteten.

4. Start og slut med involvering

Check-in runde

En god måde at starte et onlinemøde på, kan være at tage en hurtig runde hvor alle får mulighed for at sige hvordan de har det. Spørgsmålet kan fx være: ”Er der noget, der forhindrer dig I at deltage 100% i dag?” – for at spare tid, kan I også bruge emoji i chatten eller bruge vejret som metafor for dagens energi/humørniveau.

Afsluttende runde

Når mødet rundes er, er det vigtigt at I skilles med en klar bevidsthed om hvem der løser hvad, og at alle er klar på hvad deres opgave er. En afsluttende runde kunne fx have karakter af spørgsmålet: ”Er der noget, der forhindrer dig i at løse den givne opgave til den aftalte deadline?”, det kunne også foregå i chatten, hvor I skriver, hvor tilfredse I er med jeres eget engagement på mødet eller skriver om der er noget, I har brug for fra andre.

En vigtig psykologisk barriere

Begrebet ”Glossofobi” dækker over frygten for at tale offentligt. Det er lidt individuelt om ”offentligt” er for 2 eller flere personer, men vær opmærksom på, at der vil være nogen, der vil være mindre tilbøjelige til at have lyst til at komme med input. Det er der to årsager til:

Frygten for at blive afvist

Eftersom vi mennesker grundlæggende er flokdyr, er vi meget bange for at blive skubbet ud af flokken. Det stammer naturligvis fra dengang, hvor det var livsfarligt at skulle overleve på egen hånd i naturen, fordi man var blevet afvist og skubbet ud af fællesskabet. Det sidder stadig ubevist i os alle, så vær opmærksom på, at nogen helt grundlæggende har den angst. Tip: vær anerkendende og fokuser på hvad der virker.

Lave fejl

Frygten for at fremstå dum kender vi vist alle. Hvis du hører til typen, der ikke er bange for at tale før du tænker – for du har tillid til, at når vi brainstormer, ja så kan den gode idé blive afledt at de 20 første dårlige, så skal du blot være opmærksom på at skabe rammer, der giver plads til dem, der er kerer om at facts er underbyggede, og at man ikke udtaler sig om noget, hvis det er ukorrekt eller ikke kan lade sig gøre. Tip: her er anonyme brainstormværktøjer som fx Wordcloud geniale.

Motivation

Hvad er motivation egentlig? Helt kort kan motivation beskrives som den drivkraft, der får mennesker til at handle, som de gør for at undgå eller opnå noget bestemt.

Motivation kan med andre ord hjælpe til at:

 • Komme i gang
 • Stoppe en uhensigtsmæssig adfærd
 • Sætte tempoet op
 • Sætte ambitionsniveauet op
 • Blive ved (hvis du oplever modgang)
 • Komme op på hesten, hvis du ikke lykkes første gang
 • Støtte dig selv bedst muligt til at nå dit mål
 • Passe på dig selv og andre
 • Få bedre relationer
 • Forfølge dine drømme

Helt overordnet er det vigtigt at have andres motivation for øje, når du samarbejder. Det kan hjælpe dig skrue på din egen adfærd for at højne deres motivation – og dermed værdien på jeres samarbejde. Vi kan motiveres af at opnå – eller undgå noget – fx:

Motivation kan hjælpe dig til at undgå:

 • Stress
 • Tab (fx af status)
 • Frygt (fx for ikke at være kompetent nok)
 • Dårlig selvtillid
 • Fortrydelse
 • Skyldfølelse
 • Mangel på energi
 • Blive udstødt
 • Dårligt omdømme
 • Manglende respekt fra andre

eller opnå:

 • Forfremmelse
 • Læring
 • Selvtillid
 • Respekt (fra andre eller sig selv)
 • Stolthed
 • Gode relationer
 • Renters rente effekt (det du gør hver dag, bliver til meget i længden)

Det er meget individuelt, om vi bliver mest motiveret af at opnå eller undgå noget. Et godt udgangspunkt for at forstå andre, er at forstå dig selv. Derfor kan selvrefleksion hos dig selv være et godt sted at starte. Der kan spørgsmål som ”Når jeg prøver at tage mig sammen til at noget – hvad fokuserer jeg så på. Det jeg gerne vil opnå, eller det jeg prøver at undgå”? være et godt sted at starte.

For som alt andet her i livet, så er et godt udgangspunkt at starte med dig selv. At gå forrest og behandle andre, som du gerne selv vil behandles.

Rigtig meget held og lykke,

Therese Waltersdorff, www.waltersdorff.nu

No alt text provided for this image

P.S.: Har du 5 minutter til overs, kan denne øvelse måske være indsigtsfuld at lave:

Lynøvelse

 1. Find et mål/noget du ønsker
 2. Reflektér over, hvad der motiverer dig til at opnå det mål – (det kan være flere ting – både ting, du ønsker at opnå og undgå)
 3. Hvad vil det have af konsekvenser for dig/andre hvis der ikke sker nogen ændringer?

P.P.S.: Hvis du kunne tænke dig at sætte motivation på agendaen, så læs mere om mine workshops her: https://www.waltersdorff.nu/workshops

P.P.P.S. Hvis du gerne vil teste dig selv, for at se hvor motiveret du er, så se mit motivationshjul her: https://www.waltersdorff.nu/motivationshjul

One Reply to “Blog test Motivation”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *